TEL: 041 433 33 12

Košík

Váš košík je prázdny!

Dodacie, obchodné podmienky

Registrácia
Pri zaregistrovaní stačí vyplniť krátky formulár. Pri ďalšej návšteve sa prihlásite už svojím užívateľským menom a heslom.

Objednávky
Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že sa zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Dodanie tovaru
Pri našich stálych zákazníkov je dodanie dňom rozvoz tovaru (čo je 1krát do týždňa).
V prípade poštovej zásielky 3-4 dni.

Platba tovaru
a) v hotovosti pri preberaní zásielky
b) platbou na účet
c) u stálych zákazníkov je platba na účet so splatnosťou

Ceny
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Poplatky
Pri osobnom odbere, neúčtujeme žiadne poplatky.
V prípade poštovej zásielky je doprava účtovaná podľa taríf Slovenskej pošty.

Paušálna sadzba za prepravu 7.00€ sa vzťahuje do hmotnosti 20kg

Storno objednávky

Prevádzkovateľ  internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestal dodávať na trh. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená.

V prípade platby na účet, ak zákazník do 5tich pracovných dní od potvrdenia objednávky neuhradí sumu za objednaný tovar, bude objednávka taktiež stornovaná.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci-spotrebiteľ-má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@powerklik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostrednictvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ-fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záruka a reklamácie
Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaného dovozcu a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov a záručných podmienok výrobcu.
Zásielku je možné vrátiť bez udania dôvodov do 7 dní od jej prevzatia. Samotný tovar ani originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené, a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka na číslo účtu., ktorá bude znížená o náklady spojené predovšetkým s expedíciou.

Ochrana  osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Klikon, s.r.o.  zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.